Pokazatelj poremećaja ličnosti kao i celokupnog društva, sistema.

U sferama balkanskih zemalja u poslednje vreme u pandemskom su porastu nakazna patološka zlostavljanja životinja. Skoro svakodnevno se aktivisti, zastitari ,građani susreću sa užasnim scenama svih vrsta nasilja nad životinjama.
Šta se to dešava….rumunski scenario i pride ….
Zlostavljanje životinja se posmatra kao ozbiljan patološki poremećaj ličnosti ali takođe i celokupnog društva.
Kada je u pitanju poremećaj ličnosti, sklonost ka mučenju,zlostavljanju životinja,sa stanovisra forenzičke psihologije i psihijatrije, je jedan od bitnih simptoma psihopatije, sociopatije.
Sa obzirom da sav taj horor nad životinjama predstavlja oblik psihičke bolesti jer su osobe koje sa ovakvim poremećajima licnosti u potpunosti svesne svojih monstruoziteta, u razvijenim društvima se pridaje veliki značaj od evidentiranja, hapsenja psihički poremećene osobe i njihovog rigoroznog sankcionisanja do jake medijske pratnje.
Da li je naše društvo do te mere poremećeno pokazujući ledeno morbidnu pasivnost u davanju na znacaju i procesuiranju ovakvih morbiditeta….?!?
Svaki slučaj se na našim podrucjima komentarise rečima da to nije tako bitno i strašno jer su to samo džukele beskorisne prljave, a aktivisti za prava i zastitu životinja etiketiraju recima da su budale koje nemaju preča posla. Nase društvo je ipak patološki poremećeno jer do sada ni jedan slučaj nije procesuiran kako doliči po zakonu o dobrobiti niti propraćen medijski, sto pokazuje da je u dubokoj primitivno zaostaloj fazi nespremnosti da zađe u sve svoje tamne sfere.

Lidija M. Ćorković