Šema kradje Javnih komunalnih preduzeća. Procureli užasi iz Pogrebnog Gorica Niš.

Šema kradje Javnih komunalnih preduzeća. Procureli užasi iz Pogrebnog Gorica Niš.

  Ovo moramo da podelimo. Ovo je šema , uigrana šema kradje javnih komunalnih preduzeća, koja , nažalost u svom sastavu imaju i takozvane zoohigijene. Pa samo razmislite, ako Uprava Gorica Niš može svoje radnike, koji ne primaju platu, kojima se preti otkazom, da prisiljava da sahranjuju ljude, bez sanduka,…
Više