TRANSLATE

 

 

OUR MISSION –
UNITED FOR LIFE !

STOP SPECIESM !
STOP TORTURE! SAVE THE NATURE !

 

KOALICIJA ZA ŽIVOT je neprofitna, humanitarna, nevladina organizacija, koja se zalaže za sprovodjenje Zakona u oblasti  Dobrobiti životinja, koja se bavi Zaštitom Prirode, zaštitom Životinja, Humanizacijom odnosa Ljudi, Prirode i Životinja.

 

Životinje ne postoje zato da bismo ih iskorišćavali. Priroda ne postoji zato da bismo je uništavali. Jedini način opstanka ljudi je harmoničan odnos sa Prirodom i Životinjama .

 

Koalicija za Život ,NO KILL Koalicija je medjunarodna organizacija sa sedištem u Srbiji , u Beogradu. Osnovana je u avgustu  2015 u Beogradu. Osnivači su Marina Morozov i Lidija Mitrović Ćorković , koje su podstaknute lošim tretmanom životinja u Srbiji I željom za življenjem u boljem, humanom društvu. Članovi organizacije su iz brojnih gradova Srbije i brojnih zemalja širom sveta. Koalicija za život je član Medjunarodne Organizacije za Zaštitu Životinja , OIPA, od 2022. godine , koja je povezana sa odeljenjem Ujedinjenih Nacija za globalne komunikacije , Skupštinom UN, za životnu sredinu i Ekonomskim i socijalnim savetom Unije.

 

NAŠA MISIJA JE – POŠTOVANJE PRIRODE I ŽIVOTINJA,  PRESTANAK SVAKE DISKRIMINACIJE ŽIVOTINJA I NJIHOVOG ISKORIŠĆAVANJA, ZAUSTAVLJANJA ZAUVEK SPECIZMA, RASISTIČKOG ODNOSA PREMA ŽIVOTINJAMA, HUMAN TRETMAN SVIH ŽIVOTINJA, POBOLJŠANJE USLOVA NJIHOVOG ŽIVOTA MEDJU LJUDIMA, SANKCIONISANJE SVAKE BRUTALNOSTI NAD ŽIVOTINJAMA. KORAK NAPRED U PRAVU CIVILIZACIJU.

Naš rad se zasniva na odbrani prava životinja i zaustavljanju svake vrste zlostavljanja. Bavimo se zaštitom životne sredine i očuvanja biodiverziteta kako flore tako i faune . Borimo se za bolji, zdraviji i humaniji svet, u kome će medicinska nauka biti zasnovana na nenasilju nad drugim vrstama, edukacijom gradjana i radom na terenu u spašavanju ugroženih životinja.

Zalažemo se za udruživanje i saradnju svih organizacija za zaštitu prirode i životinja, kako na teritoriji Srbije, Balkana, tako i van nje i zajednički rad na humanizovanju života svih bića, koja zajednički dele pravo na život na planeti Zemlji.

 

 

NIVO RAZVOJA JEDNE CIVILIZACIJE MERI SE ODNOSOM PREMA SLABIJIMA.

HUMANOST I ETIKA JEDNE CIVILIZACIJE ODREDJUJU NIVO NJENOG RAZVOJA.

 

 

 

Arhiva
Teme
FACEBOOK PAGE

KOGA MI TO JEDEMO

LOV ? NE!!