PRISTUPNICA UDRUŽENJU ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA I PRIRODE – KOALICIJA ZA ŽIVOT NO KILL COALITION

Pozivamo sve Gradjane, Udruženja, koja su zainteresovana da zajednički rade na poboljšanju uslova života životinja u Srbiji i okruženju, na Zaštiti Prirode, na humanizaciji odnosa Čovek Priroda Životinje, da nam se pridruže.

Neophodno je stvoriti jaku organizaciju , koja će moći da odgovori zahtevima sve goreg položaja svih životinja koje se iskorišćavaju besomučno i surovo.  Farmske životinje, napušteni beskućni psi  i mačke, vlasnički psi i mačke  žrtve nelegalizovanih odgajivačnica, divlje životinje, ptice,  žrtve lova, ogromne industrije za prodaju oružja, koja se zaklanja iza visokoparnih reči o tradiciji. Tu su i krznašice, nevine životinje, koje se mučki ubijaju svakodnevno,svi koji  postaju deo užasne novostvorene profitabilne mašinerije korišćenja u sve moguće svrhe. Otvoreni smo za svaku saradnju. Svako od nas ume i zna nešto što svima može koristiti za bolje. Udružimo naše moći za bolje i humanije društvo .

Mi se pre svega, primarno, bavimo radom na SPROVODJENJU ZAKONA O DOBROBITI ŽIVOTINJA,  što podrazumeva razvoj svesti vlasnika, registraciju i kontrolu odgajivačnica, kontrolu takozvanih opštinskih prihvatilišta i onemogućavanje korupcije u njima, koja je glavna prepreka, sem ljudskog faktora, njihovom funkcionalnom radu. Bavimo se obelodanjivanjem istine o korupciji u ovoj oblasti, o nezakonitim radnjama, mučenjem životinja, kako u takozvanim prihvatilištima, tako i od strane pojedinaca. Bavimo se zakonom, prijavama, dopisima i spašavanju ugroženih životinja na terenu, sterilizacijom i borbom na unapredjenju uslova u lokalnim prihvatilištima, kao i radom na njihovoj otvorenosti za javnost, što kod mnogih nije slučaj, i što je specifičan problem u Srbiji, otudjenost uprave lokalnih javnih preduzeća koja upravljaju prihvatilištima. 


Šta može i kako da pomogne aktivan član?

Može da pomogne oko istraživačkog rada.  sakupljanjA informacija, izveštajA sa terena, formiranjA grupe, pomoćI na terenu.  MOŽE DA POMOGNE u PISANJU TEKSTOVA, širenju , u AKCIJAMA, PROTESTIMA. POMOĆI NA TERENU. MOGUĆNOSTI SU BESKRAJNE. 

Svako od nas ume i zna nešto što svima može koristiti za bolje.

UDRUŽIMO SE. !!!!

PRISTUPNICA UDRUŽENJU ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA I PRIRODE – KOALICIJA ZA ŽIVOT NO KILL COALITION

Beogradski azil Belgrade shelter