Bezgranična neljudska gramzivost i nehumanost

Bezgranična neljudska gramzivost i nehumanost

  Surove, divljačke zabave 21og veka. Gadimo se Rimskih arena i borbi gladijatora i životinja, a prosek ne ljudskog roda se nije duhovno pomakao ni za milimetar. Ostao je isti, gramziv, koristoljubiv i žedan krvi.  A pre svega nehuman prema životinjama, koje surovo koristi za sopstveni profit. Ovo je priča…
Više