Podsticanje Korupcije umesto Sprovodjenja Zakona

Podsticanje Korupcije umesto Sprovodjenja Zakona

Podsticanje korupcije umesto sprovodjenja zakona, na svaku temu, pa tako i na temu Zakona o dobrobiti životinja. Korupcija iznad svih zakona. Posao svih onih, kojima je posao da štite zakon i humanost kada su beskućne životinje u pitanju, se na kraju sveo u prikrivanje tragova, laganje , odugovlačenje i trpanje…
Više