VAŠE ĆUTANJE JE LEGALIZOVANJE EUTANAZIJE‼️ Recite NE NACRTU STRATEGIJE – POŠALJITE DOPIS‼️

Poštovani zaštitari i borci za prava i dobrobit životinja u Srbiji!

Suočeni smo sa namerom Uprave za veterinu i njenih saučesnika kao i njihovim planom koji je vraćanje eutanazije pasa i mačaka kroz nacionalnu strategiju koju su objavili na sledećem linku:

https://www.euzatebe.rs/rs/vesti/nacrt-nacionalne-strategije-za-upravljanje-populacijom-pasa-u-republici srbiji?fbclid=IwAR3HlvTwtIv0DOMv9kTfPPAnXByFczzHlYCHdhbNsWm9C2F3q0G-AidFEOY


Njihovi ciljevi se duboko kose sa težnjama i ciljevima pravih boraca za zaštitu i dobrobit životinja, analizom u proteklih 13 godina od kada je donešen zakon o dobrobiti nadležne institucije su svih ovih godina unazad ignorisale zakon o dobrobiti životinja i radili su sve osim primene i poštovanja zakona. A da je to tako mi bi smo do danas imali izgrađena prihvatilišta u kojima bi psi i mačke imali dostojan život živog bića i NVO bi bio neizostavan faktor u zbrinjavanju i udomljavanju pasa i mačaka iz prihvatilišta za napuštene pse i mačke kao što je to svugde u svetu.

Danas ne bi smo imali ovoliko napuštenih pasa i mačaka da je izrađen I sproveden program kontrole smanjenja brojnosti populacija pasa i mačaka koji bi imao za cilj naplate takse za nesterilisane kućne ljubimce ili besplatne kastracije ili ovarihisteroktomije u zavisnosti od pola. Do sada ni jedna jedinica lokalne samouprave nije postupila i izradila program kao što je to predviđeno zakonom o dobrobiti životinja, već na žalost mnoga udruženja su zagovarači CNR programa kao način kontrole populacije ali nisu svesni da se CNR program zloupotrebljava i da bi bolji rezultat nad kontrolom populacije upravo imalo uvođenjem takse kao i besplatnim hirurškim zahvatom i onemogućavanjem nekontrolisane reprodukcije kod pasa i mačaka jer tvrdimo da je daleko efikasnije rešavati uzrok a ne lečiti posledice.

Srbiji nije potrebna nacionalna strategija u aranžmanu Uprave za veterinu i podobnih NVO jer smo već suočeni sa njihovim načinom rada gde stradaju psi uprkos zakonu o dobrobiti životinja koji propisuje način i tretiranje napuštenih pasa i mačaka.

Uprava za veterinu i njeni saučesnici u radionici koja je organizovana samo za izabrane NVO a koji rade u interesu Uprave za veterinu a ne u interesu dobrobiti životinja već na njihovu štetu su već na korak od usvajanja nacionalne strategije koja je štetna za pse i mačke jer nema nove metodologije za rešavanje uzroka problema već se bavi kao i svih ovih godina unazad CNR-om koji je zapravo zamazivanje očiju kako građanima tako i NVO sektoru jer svih ovih godina unazad je i primenjivan CNR a koji je dobar izgovor za masovno ubijanje pasa koji na kraju kao leševi odnosno sirovina završava u kafileriji od koje se dobijaju razni suplimenti a između ostalog i mesno koštano brašno.

 

Apelujemo na sve Vas da još jednom razmotrite ovaj dopis i da hitno dignemo svoj glas, jer naš glas je glas životinja koje zastupamo i branimo njihovo pravo na život 

Jer oni nemaju nikog osim nas.

Mi predlažemo sledeći dopis da preuzmete na copy paste i pošaljete ga sledeće adrese:

zdravljeidobrobit@minpolj.gov.rs
predsednikvlade@gov.rs

kontakt@gov.rs
viola.voncramon@europarl.europa.eu
vetuprava@minpolj.gov.rs
eplobelgium@europarl.europa.eu
Ursula.VON-DER-LEYEN@ec.europa.eu
rsr.bruxelles@oie.int

 

D   O  P  I   S

 

Vlada Republike Srbije
European Commision – Ursula von der Leyen
European Parliament – Viola Von Cramon Taubadel
Council of Europe
OiE
EU za tebe
Uprava za veterinu


Poštovani,

 

Nakon upoznavanja sa predlogom nacrta nacionalne strategije kao i akcionog plana a koji je projekat Evropske unije „Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja“ a koji sprovodi Uprava za veterinu na teritoriji Republike Srbije. 

Ovim putem Vam se obraćamo i izkazujemo oštro protivljenje ovakvom predlogu rešavanja i upravljanja populacijom pasa na teritoriji Republike Srbije jer ono nije u saglasnosti sa zakonom o dobrobiti životinja i veoma je štetno po dobrobit životinja jer se poziva na CNR( catch neuter and release ) kao i program OiE pod nazivom 7.7 DOG STRAY POPULATION CONTROL koji omogućava eutanaziju pasa i mačaka, tačnije zdravih jedinki kao program smanjenja brojnosti pasa i mačaka u prihvatilištima a što je u suprotnosti sa članom 15 zakona o dobrobiti životinja.
Nezakonito je primenjivati program 7.7 DOG STRAY POPULATION CONTROL jer u članu 7.7.6 alineja 5 jasno govori da ova metoda nije primenjljiva u svim situacijama i može biti protivzakonita u zemljama ili regionima u kojima zakon zabranjuje napuštanje pasa kao što je to slučaj u Republici Srbiji.


Protivimo se CNR ( catch neuter and release ) programu jer se u proteklih 13 godina CNR ( catch neuter and release ) sprovodio uprkos odredbi zakona o dobrobiti životinja član7 stav 2 gde je izričito zabranjeno napuštanje životinja a što nije sankcionisano od strane nadležnih organa Republike Srbije te je tako i 7.7 DOG STRAY POPULATION CONTROL u suprotnosti za zakonom o dobrobiti životinja.

 
Uzimajući u obzir preporučunu metodologiju na koju se bazira predložena i sporna nacionalna strategija od strane OiE a koja je svojim programom 7.7 DOG STRAY POPULATION CONTROL  svojom metodologijom omogućava stvaranje života da bi ga kasnije pod izgovorom humane eutanazije lišila života što je pogrešno, nehumano, necivilizovano i nedopustivo u XXI veku lišavati zdrave jedinke života dok se mi zalažemo i preporučujemo metodologiju po principu : “ Zaustavimo rađanje da bi smo zaustavili stradanje i patnju životinja”  mi smo izradili predlog u skladu sa članom 54 i članom 55 zakona o dobrobiti životinja tačnije program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka prema specifičnostima sredine a što su u zakonskoj obavezi bile da izrade i sprovode jedinice lokalnih samouprava a što one to nisu učinile jer su sprovodile strategiju koja je za metodologiju imala CNR ( catch neuter and release ) koji se pokazao kao neefikasan i koji nije dao očekivane rezultate i ne vidimo nijedan argumentovani razlog da se i dalje u bilo kom budućem nacrtu ili programu koristi CNR( catch neuter and release )  jer je zloupotrebljavan od strane organa vlasti kao i svih involviranih lica koja su umešana u nenamensko trošenje novca iz budžeta poreskih obaveznika a sve na teret nedužnih živih bića u ovom slučaju pasa i mačaka koji su kućni ljubimci te Vas između ostalog podsećamo na Evropsku konvenciju o zaštiti kućnih ljubimaca koja štiti kućne ljubimce a posebno u delu gde prepoznavajući moralnu obavezu čoveka da poštuje sva živa bića i imajući na umu da kućni ljubimci imaju poseban odnos sa čovekom te se moramo tako i odnositi prema njima štiteći njihova prava a njihovo pravo je pravo na život.
Mi koji zastupamo glas životinja imamo moralnu dužnost i obavezu da zastupamo prava kućnih ljubimaca i u skladu sa međunarodnim pravom kao i ustavom Republike Srbije zahtevamo da se odmah povuče predloženi nacrt nacionalne strategije kao nezakonit i veoma štetan kako po zdravlje tako i po samu dobrobit životinja.

 

S poštovanjem

Mi predlažemo sledeći program kontrole populacije pasa i mačaka po principu:“Zaustavimo rađanje da bi smo zaustavili stradanje i patnju životinja”.

 ПРОГРАМ KОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАKА НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОKАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54. став 1. Закона о добробити животиња („Сл. гласник РС“, број 41/2009) и члана 13. Статута општине —–( Сл. Гл.            )  Скупштина општине ———–  на седници одржаној дана ___________________ год.,

д о н е л а  ј е:

Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији јединице локалне самоуправе

Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији јединице локалне самоуправе

I. Овим Програмом уређује се контрола и смањење популације напуштених паса и мачака на територији јединице локалне самоуправе према специфичности средине. 

II. Велики број напуштених паса и мачака на територији јединице локалне самоуправе у највећој мери представља последицу неодговорног понашања власника, грађана и природне репродукције. Тачан број напуштених паса и мачака је веома тешко одредити, јер постоји велики број власника паса или мачака који своје кућне љубимце свесно или несвесно репродукују и напуштају, што доприноси повећању паса на јавним површинама јединице локалне самоуправе. Чланом 66. Закона о добробити животиња (“Сл. гласник РС”, бр. 41/2009) регулисано је да је орган јединице локалне самоуправе дужан да обезбеди прихватилиште ако на својој територији има напуштених животиња. Орган јединице локалне самоуправе дужан је да обезбеди прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и изгубљених животиња, као и да им пружи помоћ, бригу и смештај у прихватилиште у складу са овим законом. Орган јединице локалне самоуправе дужан је да напуштеним и изгубљеним животињама које су болесне или повређене обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ, а да за неизлечиво болесним или повређеним животињама обезбеди лишавање живота у складу са овим законом. У циљу решавања проблема напуштених паса и мачака неопходно је остварити потпуну сарадњу надлежног министарства, локалне самоуправе, јавних комуналних и других јавних предузећа, ветеринарских служби и удружења за заштиту животиња као и грађана. 

III. Циљеви доношења овог програма су:1. социјално-безбедносни – смањење напада на грађане као и нарушавања јавног реда и мира,2. економски – смањење трошкова у случају одштетних захтева грађана,3. здравствени – спречава се ширење и преношење заразних болести, као и болести које су заједничке људима и животињама (зоонозе),4. хигијенско-еколошки – спречава се растурање отпада из посуда за сакупљање отпада и спречава се прљање површина јавне намене,5. едукативни – подизање укупне свести свих грађана, и6. хумани однос према животињама – хумано поступање са животињама је мера која је у интересу и људи и животиња.  

IV. Циљеви утврђени у тачки 3. овог програма реализоваће се следећим мерама: 

1. регистрација и обележавање напуштених паса и мачака.Популација напуштених паса и мачака повећава се због неадекватног односа власника, односно држалаца паса и мачака. С обзиром на то да велики број власника, односно држалаца паса и мачака напушта своје животиње, неопходно је да се спроведе регистрација и обележавање ових животиња, као и стимулација власника, односно држалаца паса и мачака, да се обележе,вакцинишу и стерилишу. 

2. Изградња прихватилишта. Обавеза изградње прихватилишта предвиђена је чланом 66. Закона о добробити животиња, према којем је орган јединице локалне самоуправе дужан да обезбеди прихватилиште ако на својој територији има напуштених животиња, да обезбеди прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и изгубљених животиња, као и да им пружи помоћ, бригу и смештај у прихватилишту. 

3. Стерилизација напуштених паса и мачака,Стерилизацију и хируршки захват изводи ветеринар, а подразумева овари-хистеректомију женки и кастрацију мужјака, а примењиваће се у терапеутске сврхе и у сврху контроле популације. Овом мером најефикасније се смањује популација напуштених паса и мачака, регулише бројност популације власничких паса и мачака као и у прихватилишту њихова неконтролисана репродукција након збрињавања са јавних површина локалне самоуправе. 

4. Удомљавање,Удомљавање напуштених паса и мачака из прихватилишта је најхуманији начин њиховог збрињавања и том приликом морају бити вакцинисани, стерилисани и обележени. Сарадња са друштвима за заштиту животиња мора бити на највишем нивоу како би информисање грађана о могућностима удомљавања паса из прихватилишта дало очекивани ефекат. 

5. Едукација и информисање власника или држалаца животиња о особинама и потребама животиња и законским обавезама власника, односно држалаца (едукација и информисање). Едукација је упознавање власника животиња као и грађана са особинама и потребама животиња, сопственим мотивима држања животиња, законским обавезама власника животиња.Поред тога грађанство се мора упознати са елементима овог програма у циљу бољег разумевања права и одговорности свих учесника у ланцу решавања проблема, а нарочито обавеза власника односно држаоца животиње.Информисање путем медија има веома важну улогу у едукацији и подизању свести грађана о проблему напуштених животиња.   

6. Друге мере у складу са законом.Друге мере у складу са законом, у околностима и на начин предвиђен Законом о добробити животиња, као и друге мере које за циљ имају смањење популације напуштених паса и мачака. Стратегија ЦНР “ухвати-стерилиши-пусти” је метод који је уведен као хумана алтернатива еутаназији који није дао довољно добар ефекат на присуство напуштених паса у друштву, те тако морамо узети и препоруке светске организације за здравље животиња (ОИЕ). Светска организација за здравље животиња (ОИЕ) препоручује да програми контроле бројности популације уличних животиња морају да се заснивају на хуманим методама, пре свега на стерилизацији. 

7. Бројност популације најефикасније може да се контролише ако се у складу са чланом.55 закона о добробити животиња уведе обавезна бесплатна стерилизација и кастрација власничких паса и мачака о трошку буџета јединице локалне самоуправе јер ако узмемо у обзир да су општине улагале новац у ангажовању зоо-хигијена које су пружале своје услуге за уговорену новчану суму а које и даље нису решиле проблеме јединице локалне самоуправе и да су пси и даље присутни упркос уклањању паса са јавних површина као и да је јединица локалне самоуправе морала да врши новчане исплате грађанима за одштетне захтеве због уједа од стране напуштених паса. Ако сагледамо овакав начин решавања проблема са напуштеним псима и мачкама и узмемо у обзир финансијску конструкцију утрошеног новца за решавање проблема са напуштеним псима долазимо до тога да до решења није дошло док су потрошене милионске своте новца из буџета. По препоруци Светске организације за здравље животиња (ОИЕ) да је стерилизација један од најефикаснијих метода и да стерилизацијом и кастрацијом власничких паса и мачака у старту се зауставља репродукција која завршава из домаћинстава на јавним површинама јединице локалне самоуправе. Из поменутих разлога се управо и препоручује јединицама локалне самоуправе да се издвоје новчана средства за финансирање обавезне бесплатне стерилизације и кастрације власничких паса у складу са чл.55 закона о добробити животиња а о трошку буџета јединице локалне самоуправе као и увођење таксе за власничке псе и мачке чији власници одбијају да стерилишу своје псе и мачке а препоручена цена таксе била би у висини једне стерилизације. Ова стартегија се не односи на регистроване одгајивачнице које су регистроване у складу са правилником о условима које морају да испуњавају одгајивачнице а који је прописан од стране Министарства (Службени гласник РС”, бр. 14/2012)

V. На територији јединице локалне самоуправе послове прикупљања, превоза и збрињавања напуштених паса и мачака у прихватилиште јединице локалне самоуправе обавља оформљена зоо-хигијена јединице локалне самоуправе.  Вакцинисање, стерилисање, чиповање обавља стручно лице које је прописано законом о ветеринарству ( Службени гласник РС, бр.91/2005).Удомљавање врши одговорно лице прихватилишта уз присуство ветеринара као и уз сарадњу са удружењима и грађанима.  

VI. Успостављање свих видова сарадње са грађанима , организацијама и институцијама које делују у овој области.

Хуман и ефикасан начин решавања проблема напуштених паса односно мачака подразумева пре свега сарадњу локалне самоуправе са грађанима, комуналним предузећима, ветеринарским станицама, удружењима и надлежним Министарствима односно ветеринарском инспекцијом . Планирају се сви облици сарадње који могу допринети трајном решавању овог проблема.За спровођење овог Програма одговорни су власници и држаоци животиња, сви други органи и организације, установе, удружења и грађани.

Главни носилац и координатор реализације овог програма је Општинска управа општине . Општинска управа општине – Одељење надлежно за комуналне послове у сарадњи са Одељењем надлежним за послове буџета и надлежним комисијама је дужно да поднесе Скупштини општине  и Председнику општине извештаје о реализацији активности предвиђених Програмом на крају сваке календарске године.

Јединица локалне самоуправе мора да спроводи све активности у сарадњи са ветеринарском инспекцијом  како би била обезбеђена примена Закона о добробити животиња и Закона о ветеринарству као и пратећих подзаконских аката.

Средства за реализацију овог програма обезбеђиваће се посебно за сваку календарску годину у буџету општина на територији Републике Србије.

За спровођење мера у циљу реализације овог програма користиће се и друга средства обезбеђена у складу са законом (финансирање од донација , пројеката  и сл ).

Приоритете у финансирању, средства и рокове, на предлог Општинске управе општине и надлежних комисија, утврђује Скупштина општина сваке године, најкасније до јануара месеца за текућу годину, а по потреби и у току године.

Програм контроле и смањења популације паса и мачака на територији Републике Србије објавити у „Службеном листу “ као и у оштинском службеном листу.


Lidija Mitrović Ćorković

By dobrica

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *